الفرق بين المراجعتين ل"قالب:Chembox new"

من موسوعة العلوم العربية
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
[مراجعة منقحة][مراجعة منقحة]
(أنشأ الصفحة ب'<!--BetacommandBot Exclude--><includeonly><!--BetacommandBot Exclude--><!--Please do NOT subst this template. If you see this text in a document, the template 'chembox new...')
 
سطر 1: سطر 1:
<!--BetacommandBot Exclude--><includeonly><!--BetacommandBot Exclude--><!--Please do NOT subst this template.  If you see this text in a document, the template 'chembox new' has been substituted.  In that case, please copy-and-paste the unsubstituted template from [[template:chembox new]], move the data from here into that template, and remove the old template data, thank you!  -->{| class="toccolours" border="1" width="{{{BoxWidth|250px}}}" style="float: left; clear: left; margin: 0 0 1em 1em; border-collapse: collapse;"
+
<includeonly>{| class="infobox bordered" style="border-collapse: collapse; width: {{#if:{{{BoxWidth|}}}|{{{BoxWidth}}}|{{#if:{{{width|}}}|{{{width}}}|22em}} }}; font-size: 88%"
! {{Chembox header2}} | {{#if:{{{Name|}}}|{{{Name}}}|{{PAGENAME}}}}{{#if:{{{Reference|}}}|{{{Reference}}} }}
+
{{#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}issubst}}|yes|
 +
! colspan=2 style="font-size: 150%; color: red" {{!}} Please do not [[WP:SUBST|substitute this template]]. Please hit the "back" button on your browser and remove <code>subst:</code> from the template call.
 +
{{!}}-
 +
}}
 +
! colspan=2 style="background-color: #f8eaba; text-align: center; font-size: 125%" | {{#if:{{{Name|}}}|{{{Name}}}|{{PAGENAME}}}}{{#if:{{{Reference|}}}|{{{Reference}}} }}
 
|-
 
|-
 
{{#if:{{{ImageFile|}}}{{{ImageFile1|}}}{{{ImageFile2|}}}{{{ImageFile3|}}}{{{ImageFileL1|}}}{{{ImageFileR1|}}}{{{ImageFileL2|}}}{{{ImageFileR2|}}}|
 
{{#if:{{{ImageFile|}}}{{{ImageFile1|}}}{{{ImageFile2|}}}{{{ImageFile3|}}}{{{ImageFileL1|}}}{{{ImageFileR1|}}}{{{ImageFileL2|}}}{{{ImageFileR2|}}}|
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName|}}}|{{{ImageName}}} }}       |par_value={{#if:{{{ImageFile|}}}|{{{ImageFile}}} }}|par_size={{{ImageSize|200px}}} }}
+
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName|}}}|{{{ImageName}}} }} |par_value={{#if:{{{ImageFile|}}}|{{{ImageFile}}} }}|par_size={{px|{{{ImageSize|}}}|200px}} |par_alt={{{ImageAlt|}}}|par_caption={{{ImageCaption|}}}|par_ref ={{{ImageFile_Ref|}}} }}
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName1|}}}|{{{ImageName1}}} }}       |par_value={{#if:{{{ImageFile1|}}}|{{{ImageFile1}}} }}|par_size={{{ImageSize1|200px}}} }}
+
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName1|}}}|{{{ImageName1}}} }} |par_value={{#if:{{{ImageFile1|}}}|{{{ImageFile1}}} }}|par_size={{px|{{{ImageSize1|}}}|200px}} |par_alt={{{ImageAlt1|}}}|par_caption={{{ImageCaption1|}}}|par_ref ={{{ImageFile1_Ref|}}} }}
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL1|}}}|{{{ImageNameL1}}} }}       |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL1|}}}|{{{ImageFileL1}}} }}|par_sizeL={{{ImageSizeL1|100px}}} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR1|}}}|{{{ImageNameR1}}} }}       |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR1|}}}|{{{ImageFileR1}}} }}|par_sizeR={{{ImageSizeR1|100px}}} }}
+
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL1|}}}|{{{ImageNameL1}}} }} |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL1|}}}|{{{ImageFileL1}}} }}|par_sizeL={{px|{{{ImageSizeL1|}}}|100px}} | par_styleL={{#if:{{{ImageStyleL1|}}}|{{{ImageStyleL1}}} }} |par_altL={{{ImageAltL1|}}} |par_altR={{{ImageAltR1|}}} |par_captionL={{{ImageCaptionL1|}}}  |par_captionR={{{ImageCaptionR1|}}} | par_styleR={{#if:{{{ImageStyleR1|}}}|{{{ImageStyleR1}}} }} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR1|}}}|{{{ImageNameR1}}} }} |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR1|}}}|{{{ImageFileR1}}} }}|par_sizeR={{px|{{{ImageSizeR1|}}}|100px}} |par_refL ={{{ImageFileL1_Ref|}}}|par_refR ={{{ImageFileR1_Ref|}}}}}
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName2|}}}|{{{ImageName2}}} }}       |par_value={{#if:{{{ImageFile2|}}}|{{{ImageFile2}}} }}|par_size={{{ImageSize2|200px}}} }}
+
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL2|}}}|{{{ImageNameL2}}} }} |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL2|}}}|{{{ImageFileL2}}} }}|par_sizeL={{px|{{{ImageSizeL2|}}}|100px}} | par_styleL={{#if:{{{ImageStyleL2|}}}|{{{ImageStyleL2}}} }} |par_altL={{{ImageAltL2|}}} |par_altR={{{ImageAltR2|}}}|par_captionL={{{ImageCaptionL2|}}}  |par_captionR={{{ImageCaptionR2|}}} | par_styleR={{#if:{{{ImageStyleR2|}}}|{{{ImageStyleR2}}} }} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR2|}}}|{{{ImageNameR2}}} }} |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR2|}}}|{{{ImageFileR2}}} }}|par_sizeR={{px|{{{ImageSizeR2|}}}|100px}}|par_refL ={{{ImageFileL2_Ref|}}}|par_refR ={{{ImageFileR2_Ref|}}} }}
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName3|}}}|{{{ImageName3}}} }}       |par_value={{#if:{{{ImageFile3|}}}|{{{ImageFile3}}} }}|par_size={{{ImageSize3|200px}}} }}
+
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName2|}}}|{{{ImageName2}}} }} |par_value={{#if:{{{ImageFile2|}}}|{{{ImageFile2}}} }}|par_size={{px|{{{ImageSize2|}}}|200px}} |par_alt={{{ImageAlt2|}}}|par_caption={{{ImageCaption2|}}}|par_ref ={{{ImageFile2_Ref|}}} }}
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL2|}}}|{{{ImageNameL2}}} }}       |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL2|}}}|{{{ImageFileL2}}} }}|par_sizeL={{{ImageSizeL2|100px}}} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR2|}}}|{{{ImageNameR2}}} }}     |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR2|}}}|{{{ImageFileR2}}} }}|par_sizeR={{{ImageSizeR2|100px}}} }} |  
+
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName3|}}}|{{{ImageName3}}} }} |par_value={{#if:{{{ImageFile3|}}}|{{{ImageFile3}}} }}|par_size={{px|{{{ImageSize3|}}}|200px}} |par_alt={{{ImageAlt3|}}}|par_caption={{{ImageCaption3|}}}|par_ref ={{{ImageFile3_Ref|}}} }}
{{#ifexist:Image:{{PAGENAME}}.svg|{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.svg|par_size={{{ImageSize|200px}}} }} |
+
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL3|}}}|{{{ImageNameL3}}} }} |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL3|}}}|{{{ImageFileL3}}} }}|par_sizeL={{px|{{{ImageSizeL3|}}}|100px}} | par_styleL={{#if:{{{ImageStyleL3|}}}|{{{ImageStyleL3}}} }} |par_altL={{{ImageAltL3|}}} |par_altR={{{ImageAltR3|}}}|par_captionL={{{ImageCaptionL3|}}}  |par_captionR={{{ImageCaptionR3|}}} | par_styleR={{#if:{{{ImageStyleR3|}}}|{{{ImageStyleR3}}} }} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR3|}}}|{{{ImageNameR3}}} }} |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR3|}}}|{{{ImageFileR3}}} }}|par_sizeR={{px|{{{ImageSizeR3|}}}|100px}}|par_refL ={{{ImageFileL3_Ref|}}}|par_refR ={{{ImageFileR3_Ref|}}} }}
  {{#ifexist:Image:{{PAGENAME}}.png|{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.png|par_size={{{ImageSize|200px}}} }} |  
+
{{Chembox image sbs|par_nameL={{#if:{{{ImageNameL4|}}}|{{{ImageNameL4}}} }} |par_valueL={{#if:{{{ImageFileL4|}}}|{{{ImageFileL4}}} }}|par_sizeL={{px|{{{ImageSizeL4|}}}|100px}} | par_styleL={{#if:{{{ImageStyleL4|}}}|{{{ImageStyleL4}}} }} |par_altL={{{ImageAltL4|}}} |par_altR={{{ImageAltR4|}}}|par_captionL={{{ImageCaptionL4|}}}  |par_captionR={{{ImageCaptionR4|}}} | par_styleR={{#if:{{{ImageStyleR4|}}}|{{{ImageStyleR4}}} }} | par_nameR={{#if:{{{ImageNameR4|}}}|{{{ImageNameR4}}} }} |par_valueR={{#if:{{{ImageFileR4|}}}|{{{ImageFileR4}}} }}|par_sizeR={{px|{{{ImageSizeR4|}}}|100px}}|par_refL ={{{ImageFileL4_Ref|}}}|par_refR ={{{ImageFileR4_Ref|}}} }}
{{#ifexist:Image:{{PAGENAME}}.gif|{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.gif|par_size={{{ImageSize|200px}}} }} |  
+
{{Chembox image|par_name={{#if:{{{ImageName4|}}}|{{{ImageName4}}} }} |par_value={{#if:{{{ImageFile4|}}}|{{{ImageFile4}}} }}|par_size={{px|{{{ImageSize4|}}}|200px}} |par_alt={{{ImageAlt4|}}} |par_caption={{{ImageCaptionL4|}}}|par_ref ={{{ImageFile4_Ref|}}}}} |
{{#ifexist:Image:{{PAGENAME}}.jpg|{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.jpg|par_size={{{ImageSize|200px}}} }} |  
+
{{#ifexist:File:{{PAGENAME}}.svg|[[Category:Chemical pages containing a local image]]
 +
{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.svg|par_size={{px|{{{ImageSize|}}}|200px}}|par_alt={{{ImageAlt|}}}}} |
 +
  {{#ifexist:File:{{PAGENAME}}.png|[[Category:Chemical pages containing a local image]]
 +
{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.png|par_size={{px|{{{ImageSize|}}}|200px}}|par_alt={{{ImageAlt|}}}}} |  
 +
{{#ifexist:File:{{PAGENAME}}.gif|[[Category:Chemical pages containing a local image]]
 +
{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.gif|par_size={{px|{{{ImageSize|}}}|200px}}|par_alt={{{ImageAlt|}}}}} |  
 +
{{#ifexist:File:{{PAGENAME}}.jpg|[[Category:Chemical pages containing a local image]]
 +
{{Chembox image|par_name=ImageFile|par_value={{PAGENAME}}.jpg|par_size={{px|{{{ImageSize|}}}|200px}}|par_alt={{{ImageAlt|}}}}} |  
 
{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} | [[Category:Chemical pages needing a structure drawing]] }} }} }} }} }}
 
{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} | [[Category:Chemical pages needing a structure drawing]] }} }} }} }} }}
 
}}
 
}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{IUPACName|}}}|IUPACName }}        |par_value={{#if:{{{IUPACName|}}}|{{{IUPACName}}} }} }}
+
{{#switch: en
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{SystematicName|}}}|SystematicName }}        |par_value={{#if:{{{SystematicName|}}}|{{{SystematicName}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFile|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{OtherNames|}}}|OtherNames }}      |par_value={{#if:{{{OtherNames|}}}|{{{OtherNames}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFile1|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{Abbreviations|}}}|Abbreviations }}|par_value={{#if:{{{Abbreviations|}}}|{{{Abbreviations}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFile2|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{Formula|}}}|Formula }}            |par_value={{#if:{{{Formula|}}}|{{{Formula}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFile3|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{MolarMass|}}}|MolarMass }}        |par_value={{#if:{{{MolarMass|}}}|{{{MolarMass}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFile4|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{CASNo|}}}|CASNo }}                |par_value={{#if:{{{CASNo|}}}|{{{CASNo}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFileL1|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{Density|}}}|Density }}            |par_value={{#if:{{{Density|}}}|{{{Density}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFileR1|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{Solubility|}}}|Solubility }}      |par_value={{#if:{{{Solubility|}}}|{{{Solubility}}} }}|par_var_label={{#if:{{{Solvent|}}}|{{{Solvent}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFileL2|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{MeltingPt|}}}|MeltingPt }}        |par_value={{#if:{{{MeltingPt|}}}|{{{MeltingPt}}} }} }}
+
| {{ParmPart|5|{{filepath:{{{ImageFileR2|}}}}}}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{BoilingPt|}}}|BoilingPt }}        |par_value={{#if:{{{BoilingPt|}}}|{{{BoilingPt}}} }} }}
+
= [[Category:Chemical pages containing a local image]]
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{LogP|}}}|LogP }}                |par_value={{#if:{{{LogP|}}}|{{{LogP}}} }} }}
+
}}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{VaporPressure|}}}|VaporPressure }}|par_value={{#if:{{{VaporPressure|}}}|{{{VaporPressure}}} }} }}
+
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{IUPACName|}}}|IUPACName }} |par_value={{#if:{{{IUPACName|}}}|{{{IUPACName}}} }}|par_value1={{#if:{{{IUPACName_hidden|}}}|{{{IUPACName_hidden|}}}}} }}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{HenryConstant|}}}|HenryConstant }}|par_value={{#if:{{{HenryConstant|}}}|{{{HenryConstant}}} }} }}
+
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{PIN|}}}|PIN }} |par_value={{#if:{{{PIN|}}}|{{{PIN}}} }}|par_value1={{#if:{{{PIN_hidden|}}}|{{{PIN_hidden|}}}}} }}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{AtmosphericOHRateConstant|}}}|AtmosphericOHRateConstant }}|par_value={{#if:{{{AtmosphericOHRateConstant|}}}|{{{AtmosphericOHRateConstant}}} }} }}
+
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{SystematicName|}}}|SystematicName }} |par_value={{#if:{{{SystematicName|}}}|{{{SystematicName}}} }} }}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{pKa|}}}|pKa }}                    |par_value={{#if:{{{pKa|}}}|{{{pKa}}} }} }}
+
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{OtherNames|}}}|OtherNames }} |par_value={{#if:{{{OtherNames|}}}|{{{OtherNames}}} }} }}
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{pKb|}}}|pKb }}                   |par_value={{#if:{{{pKb|}}}|{{{pKb}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{IsoelectricPt|}}}|IsoelectricPt }}|par_value={{#if:{{{IsoelectricPt|}}}|{{{IsoelectricPt}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{DeltaHf|}}}|DeltaHf }}            |par_value={{#if:{{{DeltaHf|}}}|{{{DeltaHf}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{DeltaHc|}}}|DeltaHc }}            |par_value={{#if:{{{DeltaHc|}}}|{{{DeltaHc}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{EINECS|}}}|EINECS }}              |par_value={{#if:{{{EINECS|}}}|{{{EINECS}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{EINECSCASNO|}}}|EINECSCASNO }}    |par_value={{#if:{{{EINECSCASNO|}}}|{{{EINECSCASNO}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{PubChem|}}}|PubChem }}            |par_value={{#if:{{{PubChem|}}}|{{{PubChem}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{SMILES|}}}|SMILES }}              |par_value={{#if:{{{SMILES|}}}|{{{SMILES}}} }} }}
 
{{Chembox entry|par_name={{#if:{{{InChI|}}}|InChI }}                |par_value={{#if:{{{InChI|}}}|{{{InChI}}} }} }}
 
 
{{{Section1|}}}
 
{{{Section1|}}}
 
{{{Section2|}}}
 
{{{Section2|}}}
سطر 55: سطر 57:
 
{{{Section14|}}}
 
{{{Section14|}}}
 
{{{Section15|}}}
 
{{{Section15|}}}
 +
{{#if:{{{Formula|}}}{{{MolarMass|}}}{{{CASNo|}}}{{{Density|}}}{{{Solubility|}}}{{{Solvent|}}}{{{MeltingPt|}}}{{{BoilingPt|}}}{{{LogP|}}}{{{VaporPressure|}}}{{{HenryConstant|}}}{{{AtmosphericOHRateConstant|}}}{{{pKa|}}}{{{pKb|}}}{{{IsoelectricPt|}}}{{{DeltaHf|}}}{{{DeltaHc|}}}{{{EINECS|}}}{{{EINECSCASNO|}}}{{{PubChem|}}}{{{IUPHAR_ligand|}}}{{{SMILES|}}}{{{InChI|}}}|{{user other||[[Category:Chemical infoboxes with misplaced or deprecated parameters]]}}}}
 
{{Chembox Supplement}}
 
{{Chembox Supplement}}
| {{Chembox header2}} | <small>Except where noted otherwise, data are given for<br/> materials in their [[standard state|standard state<br />(at 25&nbsp;°C, 100&nbsp;kPa)]]<br/>[[wikipedia:Chemical infobox|Infobox disclaimer and references]]</small>
+
| colspan=2 style="background-color: #f8eaba; text-align: center" | {{Chembox verification|Verifiedfields={{{Verifiedfields|}}}|Watchedfields={{{Watchedfields|}}}|verifiedrevid={{{verifiedrevid|}}}}}Except where noted otherwise, data are given for materials in their [[standard state|standard state (at 25&nbsp;°C, 100&nbsp;kPa)]]
 +
|-
 +
| colspan=2 style="background-color: #f8eaba; text-align: center" | [[Wikipedia:Chemical infobox#References|Infobox references]]
 
|-
 
|-
|}</includeonly><noinclude>{{hprotected}}{{intricate}}{{documentation}}
+
|}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
 
 
[[Category:Templates using ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
 
[[Category:Chembox templates|*]]
 
</noinclude>
 

مراجعة 22:05، 26 يوليو 2011

[أنشئ] معلومات القالب توثيق القالب